תמכו בנו - Diver Festival 22'

מסתכלות לעבר האופק: מופיע פולחן חדש. עבודתו עדיין איננה בהירה לנו, ואף מעוררת שאלות וחרדה. עם זאת, נגלית לעיננו, התגייסות של אמנים לשדה משמעות שעולם האמנות יכול לייצר עבורנו, בני האדם.

EN

תמכו בנו!
ניתן לשלוח תרומה:

באמצעות Paypal
באמצעות Paybox

באמצעות העברה בנקאית:
מוטב: צלילות, בנק מזרחי טפחות 20, סניף 469, חשבון 274428
מספר זה”ב (IBAN) –
428 0274 0000 6900 0204 IL16

תמיכה בכל סכום תתקבל בתודה
התרומה מוכרת לצורכי מס!
אנא כתבו לנו אל: [email protected]

צוות פסטיבל צוללן